A devenit o tradiție frumoasă, începând cu anul 2014, în luna Ianuarie, să se petreacă sesiuni de instruire a cadrelor profesoral-didacte ASEM și CNC. Pe parcursul a 4 ani, experții Centrului de Instruire și Consultanță în Afaceri – MACIP au asigurat instruirea a cca. 120 persoane interesate.

În acest an instruirea s-a petrecut în perioada 09-15 Ianuarie. La cursurile de perfecționare au participat 23 persoane interesate.

Sub ghidarea conferențiarului universitar Serghei Portarescu, colegii noștri de la ASEM și CNC au învățat să utilizeze cele mai utlite instrumente ale platformei (versiunea 3.5).

Persoanele instruire au remarcat utilitatea platformei MOODLE, considerând-o de real folos pentru implementarea învățării mixte. „Studenții noștri vor obține acces la mai multă informație metodică, obținând posibilitatea de a interacționa în regim on-line, pentru soluționarea sarcinelor de grup”.

Lasă un răspuns

Close Menu