PROIECT ERASMUS+

Reporter: domn director, Serghei Portarescu, cum s-a întâmplat să participați la vizita în Universitatea Catolică din Louvain?

Portarescu Serghei, director MACIP-ASEM: Această vizită este o activitate din cadrul proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”. Titular de proiect (Coordonator) este Academia de Studii Economice din Moldova. Acest proiect a fost lansat la inițiativa doamnei dr. Olesea Sîrbu – prorector pentru relații internaționale și proiecte europene, care este și coordonator local al proiectului.

La acest stagiu de informare au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, dar și mai multor centre de instruire (perfecționare continuă) din alte universități moldave, cum ar Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; Universitatea Educație Fizică și Sport; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; Universitatea Cooperatistă Comercială din Moldova; Universitatea de Stat din Comrat; Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova.

Participarea mea este cauzată de faptul că gestionez activitatea MACIP – Centrului de Instruire și Consultanță în Afaceri al ASEM. Dar una dintre activitățile de bază ale centrului nostru este perfecționarea continuă în domeniul businessului. Apropo, MACIP, centrul nostru, se ocupă de instruirea adulților, mai mult de 25 ani și ne putem mândri cu un număr mai mare de 5000 de absolvenți.

Reporter: Care sunt scopul și sarcinile proiectului COMPASS?

Portarescu Serghei: Proiectul “CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS” ref. Nr. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, se adresează procesului de integrare a modelului universitar de învățare continuă (ULLL) incluziv și receptiv ca fiind cel care necesită reacții imediate la nivel național și instituțional și acțiune comună în Republica Moldova. Acordarea posibilității ca organismele naționale de învățământ superior și instituțiile de învățământ superior să administreze strategic învățarea continuă integrată a învățământului superior este considerate obiectivul general al proiectului și principala susținere a rolului responsabil și complementar al Republicii Moldova în cadrul EHEA. Firesc, realizarea acestui obiectiv se poate asigura prin:

1) Creșterea gradului de conștientizare a rolului LLL în societatea din Moldova și creșterea numărului de grupuri țintă și a părților interesate implicate.

2) Elaborarea documentelor legislative naționale privind învățarea de formare profesionala în Moldova.

3) Elaborarea a regulamentelor privind LLL.

4) Consolidarea structurilor de învățare de formare profesionala la universitățile din Moldova și servicii și cursuri de LLL.

Reporter: Care sunt rezultatele acestei vizite pentru participanți și pentru dumneavoastră personal?

Portarescu Serghei: Activitatea centrelor de instruire pe parcursul vieții are mult comun, indiferent de domeniul de activitate or țara din care activează. Presupun că această vizită a fost la fel de utilă pentru toți participanții din delegația noastră.

Mi-a fost util să aflu experiența Universității Catolice Louvain cu tradiții (experiență de peste 600 ani). Această universitate are 14 facultăți, 21 de centre de cercetare științifică, 203 programe de perfecționare continuă, 26 de cursuri deschise MOOCs, 237 programe de licență și masterat, o Comunitate de 162460 alumni.

În cadrul acestei vizite ne-au fost prezentate activități de management al programelor de perfecționare continuă sub mai multe aspecte:

  1. Colaborarea cu angajatorii, care au posibilitatea să participe la elaborarea programelor de formare și perfecționare cu recomandări și solicitări.
  2. Proces de planificare a costurilor pentru programele de perfecționare.
  3. Conlucrarea școlilor de perfecționare (LLL) cu diferite subdiviziuni ale universității, inclusiv sub aspect metodic.
  4. Marketingul, inclusiv promovarea programelor LLL.
  5. Aplicarea tehnologiilor informaționale și de comunicare moderne în procesul de instruire.
  6. Recunoașterea programelor LLL și integrarea în sistemul de credite transferabile.
  7. Colaborarea universitară în procesul de elaborare a programelor complexe comune, (spre exemplu între Universte catolique de Louvain, LIEGE Universite și Universite Libre de Bruxelles).
  8. Modalitate de colaborare a expertului (cadrului universitar) cu centrul de formare continuă LLL.

Ne-au fost extrem de utile prezentările profesorilor (colegilor belgieni): Francoise de Viron, Carme Royo, Pierre Devolder, Laurent Pitance, Isabelle Durant, Isabel Raemdonck, Patricia Vendramin, Benoit Gailly, Arnaud Termonia, Anneleen Cosemans, Françoise Docq, Arnaud Salmon. Le mulțumesc pentru împărtășirea de experiență.

Lasă un răspuns

Close Menu