Перейти к содержимому

Изучите профессию, которая обеспечит ваше будущее — бухгалтерский учет. У нас богатый опыт более 25 лет. Методические материалы, обновляемые в последний момент. Курс бухгалтерского учета для начинающих разработан на примере бизнеса. В классе мы делаем то, что бухгалтера делают на своём рабочем месте.

Дата начала 04 октября (как в зале, так и онлайн «видеоконференция»).

Условия приема: высшее образование (I цикл), независимо от специализации.

Продолжительность: 100 академических часов (2 месяца); Учебные дни: понедельник, среда, пятница; Часы работы: 9: 30-12: 20 или 17: 30-20: 20

Код профессии: 241103 — специальность: бухгалтер

Цена: 2950 лей (включая папки с материалами)

Информация по телефону: 067277552 (мы тоже в Viber)

Дата начала:
04 октября

Ваши вложение:

2950 лей

Информация:

067-277-552

 • Introducere în contabilitatea entităţii
 • Obiectul şi metoda contabilităţii
 • Contul contabil și dubla înregistrare
 • Ciclul contabil de prelucrare a informaţiilor
 • Poziţia şi performanţa financiară a entităţii
 • Intrarea mijloacelor fixe
 • Contabilizarea amortizării mijloacelor fixe
 • Reparația mijloacelor fixe
 • Ieșirea mijloacelor fixe
 • Situații speciale aferente mijloacelor fixe
 • Mijloace fixe în scopuri fiscale
 • Metode de evaluare a stocurilor prevăzute de SNC
 • Contabilizarea costului de intrare
 • Aspectele contabilității carburanților și lubrifianților
 •  Explicarea contabilizării OMVSD
 • Metodele de vânzare a mărfurilor, inclusiv a mărfurilor social-importante
 • Inventarierea stocurilor
 • creanțe și datorii comerciale
 • creanţe și datorii privind avansurile acordate
 • creanţe și datorii ale bugetului
 • creanţe și datorii ale personalului
 • creanţe și datorii privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor întreprinderii
 • creanţe și datorii curente privind asigurările
 • alte creanţe și datorii curente
 • Venituri
 • Cheltuieli
 • Rezultate financiare

Determinarea obligaţiilor aferente:
— taxei pe valoare adăugată;
— impozitului pe venit reţinut la sursa de plată;
— impozitului pe venit al persoanelor fizice;
— altor tipuri de impozite și taxe.
Particularităţile întocmirii dărilor de seamă lunare (IPC 18, TVA 12), trimestriale TL 13, anuale (TFD 19, BIJ 17, IALS 18)

 • Analiza situației de profit și pierdere
 • Analiza bilanțului
 • Analiza situației fluxurilor de numerar
 • Analiza performanțelor financiare pe baza ratelor de rentabilitate
Pentru a Vă înscrie la curs, completați Vă rog formularul care urmează. Completând formularul, ne dați acordul pentru procesarea informației cu caracter personal.

  Experții care Vă vor familiariza cu „lumea interesantă a Contabilității” sunt:

  Caraman Stela

  • profesor la departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică al Academiei de Studii Economice din Moldova;
  • experiență metodico-didactică mai mult de 15 ani;
  • responsabil de activitatea de cercetare a „tinerilor Contabili” de la facultatea Contabilitate;
  • membru a Comitetelor de organizare a peste 10 Conferințe Științifice a Tinerilor Cercetători.

  Frunze Rodica

  • director S.R.L. PERSONAL LOGSITICA
  • profesor la departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică al Academiei de Studii Economice din Moldova;
  • experiență metodico-didactică mai mult de 15 ani;
  • experiență în calitate de contabil mai mult de 15 ani…

  Andreev Lilia

  • profesor la departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică al Academiei de Studii Economice din Moldova;
  • experiență metodico-didactică mai mult de 25 ani;
  • experiență în calitate de contabil mai mult de 25 ani…

  Țurcan Ludmila

  • contabil-șef agenția de turism ”Cinci Stele Tur” SRL;

  • profesor la catedra ”Contabilitate, Audit și Analiză Economică” a Academiei de Studii Economice din Moldova;

  • experiență metodico-didactică mai mult de 27 ani;
  • experiența în calitate de contabil, contabil-șef mai mult de 26 ani.