Sari la conținut

Viitori masteranzi ce vin din alt domeniu de cât cel ales, MACIP-ASEM îți propune cursul de contabilitate ce face parte din Minimul curricular de care ai nevoie pentru a fi înmatriculat la programul de Master ales de Tine. Pentru a obține informații ce țin de numărul de discipline/credite de care ai nevoie poți accesa pagina web ASEM, planuri de învățământ, și pe pagina 6-7 vei obține informații de care ai nevoie.

Data începerii 05 februarie (în sală sau on-line „videoconferință”)

Condiție admitere: studii superioare (ciclul I), indiferent de specializare.

Durata: 100 ore academice (2 luni) de contact direct; Zilele de studiu: luni, miercuri, vineri; Orele: 9:30-12:20 sau 13:00-15:50 sau 18:00-20:50

Cod ocupațional: 241103 – specialitatea: Contabil

Preț: 3500 lei (mapele cu materiale sunt incluse)

Informație la telefonul: 067-277-552 (suntem și pe Viber, Telegram, WhatsApp)

Data începerii:

05 februarie

Investiția Dumneavoastră:

3500 lei

Informații:

067-277-552

 • Introducere în contabilitatea entităţii
 • Obiectul şi metoda contabilităţii
 • Contul contabil și dubla înregistrare
 • Ciclul contabil de prelucrare a informaţiilor
 • Poziţia şi performanţa financiară a entităţii
 • Intrarea mijloacelor fixe
 • Contabilizarea amortizării mijloacelor fixe
 • Reparația mijloacelor fixe
 • Ieșirea mijloacelor fixe
 • Situații speciale aferente mijloacelor fixe
 • Mijloace fixe în scopuri fiscale
 • Metode de evaluare a stocurilor prevăzute de SNC
 • Contabilizarea costului de intrare
 • Aspectele contabilității carburanților și lubrifianților
 •  Explicarea contabilizării OMVSD
 • Metodele de vânzare a mărfurilor, inclusiv a mărfurilor social-importante
 • Inventarierea stocurilor
 • creanțe și datorii comerciale
 • creanţe și datorii privind avansurile acordate
 • creanţe și datorii ale bugetului
 • creanţe și datorii ale personalului
 • creanţe și datorii privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor întreprinderii
 • creanţe și datorii curente privind asigurările
 • alte creanţe și datorii curente
 • Venituri
 • Cheltuieli
 • Rezultate financiare

Determinarea obligaţiilor aferente:
– taxei pe valoare adăugată;
– impozitului pe venit reţinut la sursa de plată;
– impozitului pe venit al persoanelor fizice;
– altor tipuri de impozite și taxe.
Particularităţile întocmirii dărilor de seamă lunare (IPC 18, TVA 12), trimestriale TL 13, anuale (TFD 19, BIJ 17, IALS 18)

 • Analiza situației de profit și pierdere
 • Analiza bilanțului
 • Analiza situației fluxurilor de numerar
 • Analiza performanțelor financiare pe baza ratelor de rentabilitate
Pentru a Vă înscrie la curs, completați Vă rog formularul care urmează. Completând formularul, ne dați acordul pentru procesarea informației cu caracter personal.

  Experții care Vă vor familiariza cu „lumea interesantă a Contabilității” sunt:

  Caraman Stela

  • profesor la departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică al Academiei de Studii Economice din Moldova;
  • experiență metodico-didactică mai mult de 15 ani;
  • responsabil de activitatea de cercetare a „tinerilor Contabili” de la facultatea Contabilitate;
  • membru a Comitetelor de organizare a peste 10 Conferințe Științifice a Tinerilor Cercetători.

  Frunze Rodica

  • director S.R.L. PERSONAL LOGSITICA
  • profesor la departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică al Academiei de Studii Economice din Moldova;
  • experiență metodico-didactică mai mult de 15 ani;
  • experiență în calitate de contabil mai mult de 15 ani…

  Andreev Lilia

  • profesor la departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică al Academiei de Studii Economice din Moldova;
  • experiență metodico-didactică mai mult de 25 ani;
  • experiență în calitate de contabil mai mult de 25 ani…

  Țurcan Ludmila

  • contabil-șef agenția de turism ”Cinci Stele Tur” SRL;

  • profesor la catedra ”Contabilitate, Audit și Analiză Economică” a Academiei de Studii Economice din Moldova;

  • experiență metodico-didactică mai mult de 27 ani;
  • experiența în calitate de contabil, contabil-șef mai mult de 26 ani.