Realizările MACIP

1993

Se fondează Centrul Moldo-American pentru Iniţiativa Privată.

1995

Se creează prima reţea naţională centre de susţinere a întreprinzătorilor, se înfiinţează reprezentanţe locale în Cahul, Soroca, Bălţi.

1996

Se înfiinţează reprezentanţe locale în Ungheni şi Rîbniţa.

Se deschide Biblioteca de afaceri a MACIP-ului.

1997

Se elaborează catalogul „Moldovan Small Business Trade Directory”.

Se deschide clasa de computere.

1998

Se realizează proiectul “Organizational development”, scopul căruia a fost sprijinirea creării Asociaţiilor Micului Business în Moldova.

Se organizează în comun cu Asociaţia Micului Business, Conferinţa Naţională „ Micul business – probleme şi soluţii”.

1999

Se realizează “An assessment of Economic Reforms and Country Competitiveness in Transition Economics” la comanda Harvard Institute for International Develompent.

2001

Se elaborează şi se lansează primului web-site pentru întreprinderile Micului Business din Republica Moldova „Small Business on-line”.

2002

Se organizează cursuri pentru antreprenori în cadrul Programului Vaucer al Proiectului Bizpro Moldova.

2003

Se organizează conferinţa ştiinţifico-practică „Antreprenoriatul în Moldova: trecut, prezent şi viitor”.

2005

Se organizează cursuri pentru profesorii de economie din licee şi şcolile din republică „Educaţia economică  eficientă”.

2006

Se elaborează în cadrul proiectului Asociaţiei Presei Independente 6 planuri de afaceri pentru ziarele locale independente din Moldova.

Se participă la editarea Catalogului Inovaţiilor pe domenii în cadrul Programului Dezvoltarea Antreprenoriatului în sectorul Tehnico-ştiinţific STEP – 2006 al Asociaţiei de Cercetare şi Dezvoltare din Moldova (MRDA).

2007

S-au organizat cursuri pentru Centrul Medicilor de Familie nr. 9Serviciul Sanitar Veterinar de Stat cu Inspectoratul Sanitar Veterinar al mun. Chişinău, Comisia de Stat a Soiurilor, MoldCristalCom SRL, Autoperform SRL, Expo Confort Trans SRL, etc.

Au fost elaborate 6 rapoarte de  evaluare a activității a  ziarelor independente, membre ale API: „Observatorul de Nord”, „Cuvântul”, „Cuvântul liber”, „Business info”, „Спрос и предложения”, „Unghiul”.

Experţii MACIP au colaborat cu Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din Moldova (MRDA), participând la elaborarea „Catalogului Inovaţilor Top în Medicină”.

2008

Experţii MACIP au fost invitaţi în calitate de consultanţi şi instructori în cadrul  Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor – Componenta I „Instruire şi consultanţă antreprenorială”, coordonat de Organizaţia de Dezvoltarea a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Republica Moldova.

În cadrul Programului pentru dezvoltarea antreprenoriatului în sectorul tehnico – ştiinţific, a fost ţinut un training „Elaborarea planului de afaceri al proiectului inovaţional” la care au participat cercetători, specialişti de la Incubatorul inovaţional al AŞM, Parcului Industrial.

2009

S-au organizat cursuri atât pentru persoane particulare, cât şi pentru angajaţii unor întreprinderi şi organizaţii, printre care: Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală Municipiul Chişinău şi B.C. „FinComBank” S.A., Poşta Moldovei S.A.

Experţii MACIP au participat la realizarea instruirilor pentru antreprenorii Incubatorului de Afaceri al ASEM, în cadrul programului “Crearea locurilor de muncă şi susţinerea IMM-lor”, organizat de Centrul de Consolidare a Administraţiei Publice

2010

Experții MACIP au realizat programe de instruire pentru reprezentanții Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al R.M, Î.S. „Fiscservinform”, B.C. „Fincombank” S.A.

În cadrul programului „Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul economiei bazate pe cunoaştere, globalizării şi integrării regionale şi europene”, experţii centrului realizează studiul naţional  „RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATISTĂ CA FACTOR DE CREŞTERE A COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI DE DEZVOLTARE DURABILĂ” .

Experţii MACIP au participat la realizarea instruirilor pentru antreprenorii din diferite regiuni ale Republicii Moldova, în cadrul programului “Crearea locurilor de muncă şi susţinerea IMM-lor”, organizat de Centrul de Consolidare a Administraţiei Publice

Experţii centrului au participat la realizarea instruirilor în cadrul programului PNAET

2014

Experții MACIP lansează instruirea cadrelor didactice în domeniul Aplicării Tehnologiilor Informaționale în Procesele Didactie. Sistemul Moodle.

2015

Experții MACIP participă la organizarea Evenimentului Internațional ”Moodle Moot Moldova 2015” și înmânează certificate de instruire la circa 70 profesori instruiți în domeniul utilizării Tehnologiilor Informaționale.

Experții MACIP gestionează Comunitatea Moodle Moldova, în parteneriat cu S.R.L. eLearning&Software – partener certificat MOODLE.

2016

Experții MACIP sunt coorganizatori ai Conferinței Internaționale (ediția a XII) cu genericul ”Securitatea Informațională” – http://security.ase.md/

MACIP obține medalia de aur la Concursul Național al Brandurilor – NOTORIUM la categoria CONSULTANȚĂ

MACIP laureat medalie de argint la Concursul Național al Brandurilor – NOTORIUM la categoria EDUCAȚIE INSTRUIRE