Cursuri pentru persoane fizice (de perfecționare)

– Leadership și lucru în echipă – 20 ore/часов – Лидерство и работа в команде
– Time management – 20 ore/часов – Управление временем
– Managementul proiectelor – 32 ore/часов – Управление проектами
– Tehnici de negocieri în afaceri – 16 ore/часов – Техники ведения переговоров
– Cursuri de contabilitate – 120 ore/часов – Бухучет для начинающих
– Automatizarea contabilității (1C, versiunea 8.3) – 40 ore/часов – Автоматизация бухучета (1С, версия 8.3)
– Engleza de afaceri – xx ore/часов – Деловой английский
– Contracte comerciale și soluționarea litigiilor – 32 ore/часов – Торговые соглашения и разрешение комерческих разногласий
– Tehnici de cercetare a pieții – 32 ore/часов – Методы исследования рынка
– Corespondența de afaceri – 32 ore/часов – Деловая кореспонденция
– Fiscalitatea pentru manageri – 32 ore/часов – Налогообложение для управленцев