Absolventi Curs Creator Moodle – 01-2018 MACIP-ASEM

Felicitări celor care au promovat cursul de „Aplicarea tehnologiilor informaționale de comunicare în instruire. Sistemul MOODLE”

Echipa MACIP-ASEM aduce sincere felicitări absolvenților cursurilor de perfecționare și Vă dorește să aplicați eficient cunoștințele acumulate în folosul comunității academice.